ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
แสง
sɛ̌ɛŋ
セーン
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
อุตส่าห์ ùtsàa
อีบ้า ii bâa
ไม่เห็นจะ...เลย mây hěn cà ... ləəy
อ้อน ɔ̂ɔn
โชคชะตา chôok chataa
ชักจูง chák cuuŋ
ตุ่ม tùm
ตะคริว tà khríw
สาธารณสุข sǎathaaránásùk
ทำไมจะไม่... thammay cà mây ...
ยินดีที่ได้รู้จัก yin dii thîi dây rúucàk
เพลงประกอบภาพยนตร์ phleeŋ pràkɔ̀ɔp phâapphayon
ดิฉัน dìchán
เด็ด dèt
พ่อแม่ phɔ̂ɔ mɛ̂ɛ
พี่น้อง phîi nɔ́ɔŋ
สีฟัน sǐi fan
ถ่ายทอด thàay thɔ̂ɔt
พังพาบ phaŋ phâap
จุดเริ่มต้น cùt rə̂əm tôn
ตัว tua
เล่นกับความรู้สึก lên kàp khwaam rúusʉ̀k
นิ่ม nîm
ฉุกเฉิน chùk chə̌ən
ผังเมือง phǎŋ mʉaŋ
ไกล klay
สำหรับผู้ชาย sǎmràp phûuchaay
ระบาด rábàat
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ sàthǎaban wícaycùlaaphɔɔn
หิว hǐw