ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

女の子の名前 - 男の子の名前

ローマ字化/英語/Romaji

番号。 女の子と男の子の名前 ローマ字化/英語/Romaji
  1   あい ローマ字化/英語/Romaji
  2   あいか ローマ字化/英語/Romaji
  3   あいさ ローマ字化/英語/Romaji
  4   あいな ローマ字化/英語/Romaji
  5   あいの ローマ字化/英語/Romaji
  6   あいみ ローマ字化/英語/Romaji
  7   あいら ローマ字化/英語/Romaji
  8   あいり ローマ字化/英語/Romaji
  9   あいる ローマ字化/英語/Romaji
  10   あおい ローマ字化/英語/Romaji
  11   あおぎ ローマ字化/英語/Romaji
  12   あおさ ローマ字化/英語/Romaji
  13   あおの ローマ字化/英語/Romaji
  14   あおば ローマ字化/英語/Romaji
  15   あおみ ローマ字化/英語/Romaji
  16   あがさ ローマ字化/英語/Romaji
  17   あかね ローマ字化/英語/Romaji
  18   あかり ローマ字化/英語/Romaji
  19   あき ローマ字化/英語/Romaji
  20   あきえ ローマ字化/英語/Romaji
  21   あきか ローマ字化/英語/Romaji
  22   あきつ ローマ字化/英語/Romaji
  23   あきな ローマ字化/英語/Romaji
  24   あきね ローマ字化/英語/Romaji
  25   あきの ローマ字化/英語/Romaji