ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ดิกชันนารี

คำศัพท์ภาษาเวียดนาม-ภาษาไทย:

คำที่ คำศัพท์ ความหมาย
  1   กก ความหมาย
  2   กกหู ความหมาย
  3   กงจักร ความหมาย
  4   กงสี ความหมาย
  5   กงสุล ความหมาย
  6   กฎ ความหมาย
  7   กฎเกณฑ์ ความหมาย
  8   กฎข้อบังคับ ความหมาย
  9   กฎระเบียบ ความหมาย
  10   กฎหมาย ความหมาย
  11   กด ความหมาย
  12   กดขี่ ความหมาย
  13   กดดัน ความหมาย
  14   กดราคา ความหมาย
  15   กตัญญู ความหมาย
  16   กติกา ความหมาย
  17   ก้น ความหมาย
  18   ก้นกบ ความหมาย
  19   กบ ความหมาย
  20   กบเหลาดินสอ ความหมาย
  21   ก้ม ความหมาย
  22   ก้มหน้า ความหมาย
  23   กรกฎาคม ความหมาย
  24   กรง ความหมาย
  25   กรงขัง ความหมาย