ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ดิกชันนารี

แปลคำศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ:

คำที่ คำศัพท์ ความหมาย
  1   กก ความหมาย
  2   กงกาง ความหมาย
  3   กงสี ความหมาย
  4   กงสุล ความหมาย
  5   กฎ ความหมาย
  6   กฎเกณฑ์ ความหมาย
  7   กฎข้อบังคับ ความหมาย
  8   กฎหมาย ความหมาย
  9   กด ความหมาย
  10   กดขี่ ความหมาย
  11   กบ ความหมาย
  12   กบไสไม้ ความหมาย
  13   กบเหลาดินสอ ความหมาย
  14   กรกฎาคม ความหมาย
  15   กรงขัง ความหมาย
  16   กรงนก ความหมาย
  17   กรงเล็บ ความหมาย
  18   กรณี ความหมาย
  19   กรด ความหมาย
  20   กรดกำมะถัน ความหมาย
  21   กรดไขมัน ความหมาย
  22   กรดดินประสิว ความหมาย
  23   กรดน้ำส้ม ความหมาย
  24   กรดมะนาว ความหมาย
  25   กรดยูริก ความหมาย