ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ดิกชันนารี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย:

คำที่ คำศัพท์ ความหมาย
  1   กก ความหมาย
  2   กงจักร ความหมาย
  3   กงสี ความหมาย
  4   กงสุล ความหมาย
  5   กงสุลใหญ่ ความหมาย
  6   กฎ ความหมาย
  7   กฎเกณฑ์ ความหมาย
  8   กฎข้อบังคับ ความหมาย
  9   กฎบัตร ความหมาย
  10   กฎหมาย ความหมาย
  11   กด ความหมาย
  12   กดขี่ ความหมาย
  13   กดดัน ความหมาย
  14   กดราคา ความหมาย
  15   กตัญญู ความหมาย
  16   กติกา ความหมาย
  17   ก้น ความหมาย
  18   กบ ความหมาย
  19   กบเหลาดินสอ ความหมาย
  20   กบฎ ความหมาย
  21   ก้ม ความหมาย
  22   ก้มตัว ความหมาย
  23   กรง ความหมาย
  24   กรงขัง ความหมาย
  25   กรงนก ความหมาย