ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

在线词典/พจนานุกรมออนไลน์

พจนานุกรมภาษาจีน-จีน:

คำที่ 词语/คำศัพท์ 解释/ความหมาย
  1   阿昌族 解释/ความหมาย
  2   阿的平 解释/ความหมาย
  3   阿斗 解释/ความหมาย
  4   阿杜瓦战役 解释/ความหมาย
  5   阿尔卑斯山 解释/ความหมาย
  6   阿尔泰山 解释/ความหมาย
  7   阿房宫 解释/ความหมาย
  8   阿飞 解释/ความหมาย
  9   阿附 解释/ความหมาย
  10   阿訇 解释/ความหมาย
  11   阿胶 解释/ความหมาย
  12   阿拉伯半岛 解释/ความหมาย
  13   阿拉伯帝国 解释/ความหมาย
  14   阿拉伯海 解释/ความหมาย
  15   阿拉伯胶树 解释/ความหมาย
  16   阿拉伯人 解释/ความหมาย
  17   阿拉伯数码 解释/ความหมาย
  18   讣告 解释/ความหมาย
  19   棱锥 解释/ความหมาย
  20   讣闻 解释/ความหมาย
  21   棱锥台 解释/ความหมาย
  22   付丙 解释/ความหมาย
  23   首富 解释/ความหมาย
  24   阿芒拿 解释/ความหมาย
  25   棱子 解释/ความหมาย