ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
รังเกียจ
raŋkìat
ランギアット
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
แจ่มใส cɛ̀msǎy
อุตส่าห์ ùtsàa
หลับตากระต่าย làp taa kràtàay
กาว kaaw
ทีไร thiiray
เมื่อไม่นานมานี้ mʉ̂a mây naan maa níi
ข้าวปั้น khâaw pân
รวบรวม rûap ruam
ครา khraa
รูปปั้น rûup pân
ตกงาน tòk ŋaan
ปลดออก plòt ɔ̀ɔk
ปฏิรูป patìrûup
ลัทธิคอมมิวนิสต์ látthí khɔɔmmiwnít
โทสะ thoosà
ผู้แทน phûu thɛɛn
ใช่ chây
อุดมคติ ùdomkhátì
ขอ khɔ̌ɔ
ธรรมดา thammadaa
รีสอร์ท riisɔ̀ɔt
ที่ thîi
คาดคะเน khâat khánee
สวย sǔay
ข้าง khâaŋ
หาญ hǎan
เทคโนโลยี thêeknoolooyii
ทราบ sâap
แพร่สะพัด phrɛ̂ɛ sàphàt
แผนโบราณ phɛ̌ɛn booraan