ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
กลางคัน
klaaŋ khan
グラーン カン
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
แสง sɛ̌ɛŋ
เห่อ hə̀ə
รางวัล raaŋ wan
ขีปนาวุธ khìipanaawút
นับว่า... náp wâa ...
หันหลังกลับ hǎn lǎŋ klàp
ดึงดูด dʉŋ dùut
สีแดงอ่อน sǐi dɛɛŋ ɔ̀ɔn
ผ้าปูโต๊ะ phâa puu tó
คนไม่เอาไหน khon mây aw nǎy
เข็ดหลาบ khèt làap
ครับ khráp
สวนกลับ sǔan klàp
นี้ níi
รายวัน raay wan
ใช้บริการ cháy bɔɔríkaan
สหกรณ์ sàhàkɔɔn
ละอาย lá aay
จิตวิทยา cìttawíthayaa
วิกลจริต wíkoncarìt
แนะ nɛ́
มั่วสุม mûa sǔm
สาลี sǎalii
หลักหมื่น làk mʉ̀ʉn
ดราก้อนบอล draakɔ̂nbɔɔn
กระเด็น kraden
สอง sɔ̌ɔŋ
ค้นพบ khón phóp
ทอง thɔɔŋ
ซ่องสุม sɔ̂ŋ sǔm