ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
เคี้ยว
khíaw
キアオ
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
บ้วน bûan
บังคับ baŋkháp
แจ่มใส cɛ̀msǎy
เคาะ khɔ́
ถ่อม thɔ̀m
นับว่า... náp wâa ...
ถึงตอนนี้ thʉ̌ŋ tɔɔn níi
ตุ่ม tùm
ลักษณ์ lák
ทุกตรอกซอกซอย thúk trɔ̀ɔk sɔ̂ɔk sɔɔy
พิธีกร phíthiikɔn
คดี khádii
อีกหน่อย ìik nɔ̀y
ประเทศกำลังพัฒนา pràthêet kamlaŋ phátthanaa
อโศก asòok
บรรลุ banlú
ภรรยา phanrayaa
เร่ง rêŋ
ต้อง tɔ̂ŋ
มูก mûuk
จรจัด cɔɔncàt
ความผิด khwaam phìt
นำสมัย nam samǎy
แห้ง hɛ̂ɛŋ
ทิศใต้ thít tâay
ร้านปลอดภาษี ráan plɔ̀ɔt phaasǐi
แคะหู khɛ́ hǔu
เรียก rîak
จัดสรร càt sǎn
อย่างไรก็ตาม yàaŋray kɔ̂ taam