ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
ภูมิใจ
phuum cay
プーム ジャイ
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
จากกัน càak kan
หลับตากระต่าย làp taa kràtàay
กินแรง kin rɛɛŋ
ขีปนาวุธพิสัยกลาง khìipanaawút phísǎy klaaŋ
ใบหุ้น bay hûn
ลึกซึ้ง lʉ́k sʉ́ŋ
เศษ sèet
ลักษณ์ lák
ผ้าคลุม phâa khlum
ทัก thák
จับจ่ายใช้สอย càp càay cháy sɔ̌ɔy
ไม่เป็นไร mây pen ray
นุ่น nûn
โน้น nóon
รายเดือน raay dʉan
ผัน phǎn
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย thuun klâw thuun kramɔ̀ɔm thawǎay
ตระหนี่ trànìi
มีผลต่อ... mii phǒn tɔ̀ɔ ...
สิ้นสุด sîn sùt
จอแจ cɔɔcɛɛ
คลอก khlɔ̂ɔk
มังกร maŋkɔɔn
หลักล้าน lák láan
สนนราคา sanǒn raakhaa
ไส้เดือน sây dʉan
สี่ sìi
คาตา khaa taa
เหลือง lʉ̌aŋ
ร้อน rɔ́ɔn