ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
ปล่อย
plɔ̀y
プロイ
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
คะแนน khánɛɛn
ภูมิใจ phuum cay
อีบ้า ii bâa
กินแรง kin rɛɛŋ
กวาดล้าง kwàat láaŋ
ประหลาด pralàat
ดึง dʉŋ
หัวแข็ง hǔa khɛ̌ŋ
ผ้าปูที่นอน phâa puu thîi nɔɔn
คนเก่ง khon kèŋ
หลาบ làap
ขอบคุณ khɔ̀ɔp khun
ห้วยขวาง hûay khwǎaŋ
โน่น nôon
อ้าง aâŋ
กราน kraan
อย่างเต็มความสามารถ yàaŋ tem khwaam sǎamâat
มี mii
เอาใจ aw cay
สุรา sùraa
แนะแนว nɛ́ nɛɛw
ลัก lák
ตัวสะกด tua sàkòt
หลักพัน làk phan
โดราเอม่อน dooraaeemɔ̂n
ไข่ตุ๋น khày tǔn
หนึ่ง nʉ̀ŋ
ช้านาน cháa naan
ชมพู chomphuu
แขนง khanɛ̌ɛŋ