ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
เครื่องอบผ้า
khrʉ̂aŋ òb phâa
クルアン オプ パー
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
ลำพัง lamphaŋ
รังเกียจ raŋkìat
ภูมิใจ phuum cay
หลับตากระต่าย làp taa kràtàay
เคียง khiaŋ
ทานตะวัน thaan tàwan
สหประชาชาติ sahà pràchaa châat
อ้อม ɔ̂ɔm
เชิดใส่ chə̂ət sày
มอเตอร์ไซค์พ่วง mɔɔtəəsay phûaŋ
ธนู thanuu
อนาจาร anaacaan
คุมกำเนิด khum kamnə̀ət
ประเทศพัฒนาแล้ว pràthêet phátthanaa lɛ́ɛw
แป้นพิมพ์ pɛ̂n phim
นิติภาวะ nítìphaawá
ตัวเอง tua eeŋ
เพาะปลูก phɔ́ plùuk
ควร khuan
ที่มา thîi maa
กระดานซักผ้า kràdaan sák phâa
กิ๊บเก๋ kíp kěe
ใบเบิกทาง bay bə̀ək thaaŋ
เปียก pìak
ทิศเหนือ thít nʉ̌a
ปลอดภาษี plɔ̀ɔt phaasǐi
ขาม้า khǎa máa
ปากกา pàakkaa
บำบัด bambàt
แผนปัจจุบัน phɛ̌ɛn pàtcùban