ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
แจ่มใส
cɛ̀msǎy
ジェムサイ
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
รอด rɔ̂ɔt
เคาะ khɔ́
ดีเด่น dii dèn
พิสัย phísǎy
ทานตะวัน thaan tàwan
สัมพันธ์ sǎmphan
ปรารถนา pràatthànǎa
ยาทา yaa thaa
คลุม khlum
โลภ lôop
เลือกตั้ง lʉ̂ak tâŋ
ค่ะ khâ
รูปร่างหน้าตา rûup râaŋ nâa taa
นั้น nán
รายสัปดาห์ raay sàpdaa
ชุบเลี้ยง chúp líaŋ
ภาวะ phaawá
พลอดรัก phlɔ̂ɔt rák
นักมายากล nák maayaakon
ทารุณกรรม thaarunnákam
รู้แกว rúu kɛɛw
ปกปิด pòk pìt
รอยสัก rɔɔy sàk
หลักแสน làk sɛ̌ɛn
ทุนนิยม thun níyom
ตื้นเขิน tʉ̂ʉn khə̌ən
สาม sǎam
เอธิโอเปีย eethíôopia
เงิน ŋən
ชี้ชัด chíi chát