ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
ลำพัง
lamphaŋ
ラムパン
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
ฉาย chǎay
แจ่มใส cɛ̀msǎy
จากกัน càak kan
ดีเด่น dii dèn
คับแคบ kháp khɛ̂ɛp
ชา chaa
ซอย sɔɔy
ลดลง lót loŋ
ปู puu
ทบทวน thóp thuan
ย้อม yɔ́ɔm
ละ
หรา rǎa
นั่น nân
เครื่องจักร khrʉ̂aŋ càk
ยืนกราน yʉʉn kraan
ตีราคา tii raakhaa
อายุ aayú
โจ๊ก cóok
ผิดประเวณี phìt pràweenii
บทบาท bòt bàat
ชื่อเล่น chʉ̂ʉ lên
กระดานขาว kràdaan khǎaw
หลักร้อย làk rɔ́ɔy
ค่ายอาสา khâay aasǎa
ขี้โม้ khîi móo
ครู khruu
หูโทรศัพท์ hǔu thoorasàp
กระปรี้กระเปร่า kràprîi kràpràw
ตลอดจน... talɔ̀ɔt con ...