ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
ฉาย
chǎay
チャーイ
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
เผลอ phlə̌ə
รอด rɔ̂ɔt
ประธานบริษัท prathaan bɔɔrisàt
ถ่อม thɔ̀m
เปียงยาง piaŋyaaŋ
ลวง luaŋ
รูปภาพ rûup phâap
หลุด lùt
สำนักสงฆ์วัดถ้ำกระบอก sǎmnáksǒŋ wátthâmkràbɔ̀ɔk
ลุมพินี lumphínii
ขอให้มีความสุข khɔ̌ɔ hây mii khwaam sùk
รสสัมผัส rót sǎmphàt
แนะนำตัว nɛ́nam tua
เลสเบี้ยน lèesbîan
กล้าหาญ klâa hǎan
ลูกสาว lûuk sǎaw
ไม่ใช่...แต่~ mây chây ... tɛ̀ɛ ~
โจ๋ cǒo
ทิพย์ thíp
อยู่ก่อนแต่ง yùu kɔ̀ɔn tɛ̀ŋ
อีกครั้ง iìk khráŋ
ยัวะ yúa
มืด mʉ̂ʉt
ไม่มีวัน mây mii wan
เชื้อเพลิง chʉ́a phləəŋ
ตรงกลาง troŋ klaaŋ
ตากสิน tàaksǐn
ภูมิคุ้มกัน phuum khúm kan
กระบอกฉีดยา kràbɔ̀ɔk chìit yaa
ฝรั่ง faràŋ