ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
ที่เก็บเงิน
thîi kèp ŋə̄n
ティー ゲップ グン
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
บังคับ baŋkháp
คะแนน khánɛɛn
อุตส่าห์ ùtsàa
กระนั้น krà nán
พิสัย phísǎy
ผงขาว phǒŋ khǎaw
อาชญากรรม aachayaakam
ผลัด phlàt
ชี้แจง chíi cɛɛŋ
หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด nùay pɔ̂ŋ kan lɛ́ pràap praam yaa sèep tìt
ลาก่อน laa kɔ̀ɔn
การที่... kaan thîi ...
ราตรีสวัสดิ์ raatrii sawàt
สไกป์ sakáy
กู kuu
แม่ mɛ̂ɛ
อึดอัดใจ ʉ̀t àt cay
ดีวีดี dii wii dii
จ๊ะเอ๋ cá ěe
โรแมนติค roomɛntìk
ว่า wâa
เม็ด mét
เก่า kàw
โดยตรง dooy troŋ
อ้วก ûak
ขายไม่ออก khǎay mây ɔ̀ɔk
ฌ็องเซลิเซ chɔ́ŋseelísee
ตึกแถว tʉ̀k thɛ̌w
น้ำเงิน nám ŋən
ผู้หญิง phûu yǐŋ