ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
เจรจา
ceeracaa
ジェーラジャー
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
รังเกียจ raŋkìat
แสง sɛ̌ɛŋ
ไอ้บ้า ây bâa
ไม่เห็นจะ...เลย mây hěn cà ... ləəy
ขีปนาวุธพิสัยกลาง khìipanaawút phísǎy klaaŋ
ซูบซีด sûup sîit
รับโทษ ráp thôot
สวม sǔam
ปากเซ pàaksee
สระบุรี saràbùrii
โชคดี chôok dii
ไม่อั้น mây ân
แนะนำ nɛ́nam
ความรุนแรง khwaam run rɛɛŋ
มึง mʉŋ
ลูกชาย lûuk chaay
ปฏิ patì
อาหารฝรั่ง aahǎan faràŋ
อักษรไทย àksɔ̌ɔn thay
ยิ่งไปกว่านั้น yîŋ pay kwàa nán
ในที่สุด nay thîi sùt
ครั้ง khráŋ
สว่าง sawàaŋ
พักรบ phák róp
ท่อไอเสีย thɔ̂ɔ ay sǐa
ในอดีต nay adìit
ขยี้กาม khayîi kaam
ปรอย prɔɔy
น้ำตาล nám taan
เอเชีย eechia