ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
เผลอ
phlə̌ə
プルー
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
ภูมิใจ phuum cay
ไอ้บ้า ây bâa
ไร้สาระ ráy sǎa rá
ดมกาว dom kaaw
เฮโรอีน heerooiin
ถึงตอนนี้ thʉ̌ŋ tɔɔn níi
โยงใย yooŋ yay
เดิมทีเดียว dəəm thii diaw
สุดๆ sùt sùt
ไม้ทัณฑฆาต máay thanthakhâat
ภูมิต้านทาน phuum tâan thaan
เกษียณ kasǐan
ในเวลาเดียวกัน nay weelaa diaw kan
คอมมิวนิสต์ khɔɔmmiwnít
มุ่งหน้า mûŋ nâa
เพียงพอ phiaŋ phɔɔ
ไม่ใช่ mây chây
สุดใจ sùt cay
กำลัง kamlaŋ
ตลอด talɔ̀ɔt
น่วม nûam
กระป๋อง krapɔ̌ŋ
คะเน khánee
น่ารัก nâa rák
บน bon
ใจกล้า cay klâa
ลูกศร lûuk sɔ̌ɔn
สี sǐi
แพร่กระจาย phrɛ̂ɛ kràcaay
ขัดแย้ง khàt yɛ́ɛŋ