ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
บ้วน
bûan
ブアン
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
เจรจา ceeracaa
กลางคัน klaaŋ khan
รอด rɔ̂ɔt
รางวัล raaŋ wan
ดมกาว dom kaaw
โชคชะตา chôok chataa
ลึกซึ้ง lʉ́k sʉ́ŋ
ดูแลตัวเอง duu lɛɛ tua eeŋ
ทาง thaaŋ
พัฒนา phátthanaa
ย้อมใจ yɔ́ɔm cay
คุณละ khun lá
พราง phraaŋ
นี่ nîi
สารเคมี sǎan kheemii
ตามลำพัง taam lamphaŋ
โฉนด chanòot
ใคร khray
ต่างเพศ tàaŋ phêet
ส่วน sùan
ทดแทน thót thɛɛn
สูติบัตร sǔutìbàt
กระดานดำ kràdaan dam
หลักสิบ làk sìp
น่ะ
โม้ móo
ผิด phìt
สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ sathǎanii khǒn sòŋ sǎay tâay mày
หมดเขต mòt khèet
นักปราชญ์ nák pràat