ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
รา
raa
ラー
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
ด่วน dùan
ฉาย chǎay
ฝืน fʉ̌ʉn
ประธานบริษัท prathaan bɔɔrisàt
ขีปนาวุธ khìipanaawút
เฮโรอีน heerooiin
ชักจูง chák cuuŋ
เศษ sèet
ใบปลิว bay pliw
ธรรมะ thammá
สวัสดี sawàtdii
ขี้ปะติ๋ว khîi pàtǐw
เชิญ chəən
ผ่านทาง phàan thaaŋ
นามสกุล naamsakun
ป้า pâa
จ้องมอง cɔ̂ŋ mɔɔŋ
แผ่นดีวีดี pɛ̀n dii wii dii
สะดุ้งโหยง sàdûŋ yǒoŋ
ลงลายมือชื่อ loŋ laay mʉʉ chʉ̂ʉ
คิด khít
คัน khan
อีก ìik
ม้วน múan
อวก ùak
สุดซอย sùt sɔɔy
อุกอาจ ùkàat
ไฟรั่ว fay rûa
ฟ้า fáa
ผู้ชาย phûu chaay