ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ดิกชันนารี(辞書)

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำที่ คำศัพท์(単語) ความหมาย(意味)
  1   พัฒนา ความหมาย(意味)
  2   หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ความหมาย(意味)
  3   ข้ออ้าง ความหมาย(意味)
  4   ทบทวน ความหมาย(意味)
  5   สระบุรี ความหมาย(意味)
  6   ปิดไปแล้ว ความหมาย(意味)
  7   คนเก่ง ความหมาย(意味)
  8   ลุมพินี ความหมาย(意味)
  9   รูปปั้น ความหมาย(意味)
  10   คนไม่เอาไหน ความหมาย(意味)
  11   เขื่อน ความหมาย(意味)
  12   ไม้ทัณฑฆาต ความหมาย(意味)
  13   โลภ ความหมาย(意味)
  14   ทำไมจะไม่... ความหมาย(意味)
  15   ทัณฑฆาต ความหมาย(意味)
  16   ทัก ความหมาย(意味)
  17   ผู้กำกับ ความหมาย(意味)
  18   ชุ่มชื่น ความหมาย(意味)
  19   อรุณสวัสดิ์ ความหมาย(意味)
  20   พิธีกร ความหมาย(意味)
  21   ชุ่ม ความหมาย(意味)
  22   สวัสดี ความหมาย(意味)
  23   ธนู ความหมาย(意味)
  24   ย้อมใจ ความหมาย(意味)
  25   ลาก่อน ความหมาย(意味)