ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
คะแนน
khánɛɛn
カネーン
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
ฝืน fʉ̌ʉn
จากกัน càak kan
กระนั้น krà nán
เคียง khiaŋ
บุญ bun
หลอกลวง lɔ̀ɔk luaŋ
แบน bɛɛn
ระยะทาง rayá thaaŋ
ศูนย์บริการ sǔun bɔríkaan
เขื่อน khʉ̀an
พบกันใหม่ phóp kan mày
น้ำแกง náam kɛɛŋ
ผม phǒm
ทรัมป์ thrám
ครอบครัว khrɔ̂ɔp khrua
หลาน lǎan
สูญ sǔun
ไม่ mây
เนื้อย่าง nʉ́a yâaŋ
อยู่ดี yùu dii
คน khon
ออร์แกนิค ɔɔkɛník
แข็ง khɛ̌ŋ
ยกโทษ yók thôot
ผัง phǎŋ
กลาง klaaŋ
สำหรับผู้หญิง sǎmràp phûuyǐŋ
แพร่ phrɛ̂ɛ
ดังกล่าว daŋ klàaw
เข้าใจ khâwcay