ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
เห่อ
hə̀ə
フー
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
อีบ้า ii bâa
ไร้สาระ ráy sǎa rá
ขีปนาวุธ khìipanaawút
เปียงยาง piaŋyaaŋ
ดีๆ di dii
ซอย sɔɔy
ผลัด phlàt
เชิดใส่ chə̂ət sày
คบ khóp
อรุณสวัสดิ์ arunsawàt
ก่อ kɔ̀ɔ
อดกลั้น òt klân
คุ้นตา khún taa
เกียรตินิยม kìat níyom
รายปี raay pii
กระดูกหัก kràdùuk hàk
ทูลเกล้าฯ thuun klâw
ปมด้อย pomdɔ̂y
ทะเบียนสมรส thábian sǒmrót
ผูกพัน phùuk phan
ขึ้นใจ khʉ̂n cay
ร้าง ráaŋ
น้ำเหลือง náam lʉ̌aŋ
รกรุงรัง rók ruŋraŋ
สนน sanǒn
คันเบ็ด khan bèt
ห้า hâa
พรั่งพรู phrâŋ phruu
ม่วง mûaŋ
เย็น yen