ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
ด่วน
dùan
ドゥアン
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
ปล่อย plɔ̀y
เผลอ phlə̌ə
เห่อ hə̀ə
ไร้สาระ ráy sǎa rá
อ้อน ɔ̂ɔn
ใบหุ้น bay hûn
ประชา pràchaa
ลักลอบ lák lɔ̂ɔp
ตั้งแต่เมื่อไร tâŋtɛ̀ɛ mʉ̂aray
ข้ออ้าง khɔ̂ɔ âaŋ
ที่คั่นหนังสือ thîi khân nǎŋsʉ̌ʉ
กระชาก kràchâak
อัตราการเกิด àttraa kaan kə̀ət
แทรกแซง sɛ̂ɛk sɛɛŋ
แป้น pɛ̂n
หูหนวก hǔu nùak
หรือเปล่า rǔu plàaw
ย่างเข้าสู่ yâaŋ khâw sùu
จะ
ที่สุด thîi sùt
มลทิน monthin
กิ๊บ kíp
เส้นเล็ก sén lék
สะอาด sà àat
ขวา khwǎa
นอก nɔ̂ɔk
หูตึง hǔu tʉŋ
ดินสอ dinsɔ̌ɔ
ดำรง damroŋ
เภสัชกร pheesàtchákɔɔn