ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
รอด
rɔ̂ɔt
ロート
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
ไอ้บ้า ây bâa
รางวัล raaŋ wan
ถ่อม thɔ̀m
ขี้อ้อน khîi ɔ̂ɔn
ชา chaa
อาชญากรรม aachayaakam
อ้อม ɔ̂ɔm
ละเมอ láməə
มุ่งหมาย mûŋ mǎay
ผู้กำกับ phûu kamkàp
เช่นกัน chên kan
ภาพประกอบ phâap pràkɔ̀ɔp
เรา raw
สุดฤทธิ์ sùt rít
ใคร่ khrây
พี่ชาย phîi chaay
กล่าวถึง klàaw thʉ̌ŋ
พลอด phlɔ̂ɔt
ดาน daan
ความสัมพันธ์ khwaam sǎmphan
ขวด khùat
ความรู้สึก khwaam rúusʉ̀k
อ่อน ɔɔ̀n
ริ้วรอย ríw rɔɔy
ปะปน pàpon
ใกล้ klây
ตาม...ไป taam ... pay
แพร่ระบาด phrɛ̂ɛ rábàat
กระทรวงสาธารณสุข kràsuaŋ sǎathaaránásùk
เภสัช pheesàt