ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
ฝืน
fʉ̌ʉn
フーン
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
เห่อ hə̀ə
ประธานบริษัท prathaan bɔɔrisàt
กักตุน kàk tun
คับแคบ kháp khɛ̂ɛp
ผงขาว phǒŋ khǎaw
สหประชาชาติ sahà pràchaa châat
หมกเม็ด mòk mét
เผยแพร่ phə̌əy phrɛ̂ɛ
ซอกซอย sɔ̂ɔk sɔɔy
ทัณฑฆาต thanthakhâat
ต้านทาน tâan thaan
เกษียน kasǐan
กระโดดร่ม kràdòot rôm
ห้องแถว hɔ̂ŋ thɛ̌w
เคลื่อนตัว khlʉ̂an tua
ปลาปักเป้า plaa pàk pâw
อะไร aray
ได้ dâay
ยอม yɔɔm
โดยเฉพาะ dooy chaphɔ́
เกสร keesɔ̌ɔn
จาน caan
จงใจ coŋ cay
รัก rák
ข้างบน khâŋ bon
หนังสือสัญญา nǎŋsʉ̌ʉ sǎnyaa
เขี้ยว khîaw
แดง dɛɛŋ
ขีดจำกัด khìit camkàt
สรุป sarùp