ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ดิกชันนารี/辞書/Dictionary

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำศัพท์/単語/VOCABULARY ความหมาย/翻訳/TRANSLATION
อ้า
âa
アー
PREVIOUS NEXT
คำศัพท์/単語/VOCABULARY
ที่เก็บเงิน thîi kèp ŋə̄n
ปล่อย plɔ̀y
แสง sɛ̌ɛŋ
อีบ้า ii bâa
กาว kaaw
บุญ bun
สัมพันธ์ sǎmphan
หมกเม็ด mòk mét
ละเมอ láməə
คบ khóp
ชุ่ม chûm
สบายดี sabaay dii
ถูกปาก thùuk pàak
พวกเขา phûak kháw
ทึบ thʉ́p
อภิรมย์ aphírom
ค้ำประกัน khám prakan
ทางไหน thaaŋ nǎy
สูงส่ง sǔuŋ sòŋ
ค่อนข้าง khɔ̂n khâaŋ
ซักมือ sák mʉʉ
ทะเบียนสำมะโนครัว thábian sǎmmánookhrua
ผงาด phàŋàat
บู๊ búu
ห้องวิจัย hɔ̂ŋ wícay
ใน nay
พูด phûut
สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ sathǎanii khǒn sòŋ mɔ̌ɔchít mày
เสียภาษี sǐa phaasǐi
นักคิด nák khít