ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ดิกชันนารี(辞書)

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำที่ คำศัพท์(単語) ความหมาย(意味)
  1   เคี้ยว ความหมาย(意味)
  2   อ้า ความหมาย(意味)
  3   รา ความหมาย(意味)
  4   เครื่องอบผ้า ความหมาย(意味)
  5   บ้วน ความหมาย(意味)
  6   ที่เก็บเงิน ความหมาย(意味)
  7   ด่วน ความหมาย(意味)
  8   ลำพัง ความหมาย(意味)
  9   เจรจา ความหมาย(意味)
  10   บังคับ ความหมาย(意味)
  11   ปล่อย ความหมาย(意味)
  12   ฉาย ความหมาย(意味)
  13   รังเกียจ ความหมาย(意味)
  14   กลางคัน ความหมาย(意味)
  15   คะแนน ความหมาย(意味)
  16   เผลอ ความหมาย(意味)
  17   แจ่มใส ความหมาย(意味)
  18   แสง ความหมาย(意味)
  19   ฝืน ความหมาย(意味)
  20   ภูมิใจ ความหมาย(意味)
  21   รอด ความหมาย(意味)
  22   อุตส่าห์ ความหมาย(意味)
  23   เห่อ ความหมาย(意味)
  24   จากกัน ความหมาย(意味)
  25   ไอ้บ้า ความหมาย(意味)