ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ดิกชันนารี(辞書)

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำที่ คำศัพท์(単語) ความหมาย(意味)
  1   ลักษณ์ ความหมาย(意味)
  2   ละเมอ ความหมาย(意味)
  3   ใบปลิว ความหมาย(意味)
  4   เชิดใส่ ความหมาย(意味)
  5   ทาง ความหมาย(意味)
  6   ชี้แจง ความหมาย(意味)
  7   ตั้งแต่เมื่อไร ความหมาย(意味)
  8   ปู ความหมาย(意味)
  9   ปากเซ ความหมาย(意味)
  10   ถึงเมื่อไร ความหมาย(意味)
  11   ผ้าปูที่นอน ความหมาย(意味)
  12   สำนักสงฆ์วัดถ้ำกระบอก ความหมาย(意味)
  13   ครา ความหมาย(意味)
  14   ผ้าปูโต๊ะ ความหมาย(意味)
  15   ศูนย์บริการ ความหมาย(意味)
  16   สุดๆ ความหมาย(意味)
  17   คลุม ความหมาย(意味)
  18   สาธารณสุข ความหมาย(意味)
  19   ซอกซอย ความหมาย(意味)
  20   ผ้าคลุม ความหมาย(意味)
  21   มุ่งหมาย ความหมาย(意味)
  22   ทุกตรอกซอกซอย ความหมาย(意味)
  23   คบ ความหมาย(意味)
  24   ธรรมะ ความหมาย(意味)
  25   มอเตอร์ไซค์พ่วง ความหมาย(意味)