ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ดิกชันนารี(辞書)

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำที่ คำศัพท์(単語) ความหมาย(意味)
  1   รูปภาพ ความหมาย(意味)
  2   ข้าวปั้น ความหมาย(意味)
  3   ดึงดูด ความหมาย(意味)
  4   แบน ความหมาย(意味)
  5   โยงใย ความหมาย(意味)
  6   ปรารถนา ความหมาย(意味)
  7   ตุ่ม ความหมาย(意味)
  8   หมกเม็ด ความหมาย(意味)
  9   เศษ ความหมาย(意味)
  10   อ้อม ความหมาย(意味)
  11   ดูแลตัวเอง ความหมาย(意味)
  12   ผลัด ความหมาย(意味)
  13   ลักลอบ ความหมาย(意味)
  14   ลดลง ความหมาย(意味)
  15   สวม ความหมาย(意味)
  16   ของกลาง ความหมาย(意味)
  17   หัวแข็ง ความหมาย(意味)
  18   หลุด ความหมาย(意味)
  19   รวบรวม ความหมาย(意味)
  20   สีแดงอ่อน ความหมาย(意味)
  21   ระยะทาง ความหมาย(意味)
  22   เดิมทีเดียว ความหมาย(意味)
  23   ยาทา ความหมาย(意味)
  24   ตะคริว ความหมาย(意味)
  25   เผยแพร่ ความหมาย(意味)