ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ดิกชันนารี(辞書)

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำที่ คำศัพท์(単語) ความหมาย(意味)
  1   เคาะ ความหมาย(意味)
  2   อีบ้า ความหมาย(意味)
  3   ประธานบริษัท ความหมาย(意味)
  4   หลับตากระต่าย ความหมาย(意味)
  5   รางวัล ความหมาย(意味)
  6   กระนั้น ความหมาย(意味)
  7   ไร้สาระ ความหมาย(意味)
  8   ดีเด่น ความหมาย(意味)
  9   ไม่เห็นจะ...เลย ความหมาย(意味)
  10   กักตุน ความหมาย(意味)
  11   กินแรง ความหมาย(意味)
  12   ถ่อม ความหมาย(意味)
  13   กาว ความหมาย(意味)
  14   ขีปนาวุธ ความหมาย(意味)
  15   เคียง ความหมาย(意味)
  16   ดมกาว ความหมาย(意味)
  17   พิสัย ความหมาย(意味)
  18   อ้อน ความหมาย(意味)
  19   คับแคบ ความหมาย(意味)
  20   ขีปนาวุธพิสัยกลาง ความหมาย(意味)
  21   ขี้อ้อน ความหมาย(意味)
  22   กวาดล้าง ความหมาย(意味)
  23   เปียงยาง ความหมาย(意味)
  24   ทีไร ความหมาย(意味)
  25   นับว่า... ความหมาย(意味)