ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ดิกชันนารี(辞書)

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น-ไทย-ญี่ปุ่น:

คำที่ คำศัพท์(単語) ความหมาย(意味)
  1   บุญ ความหมาย(意味)
  2   เฮโรอีน ความหมาย(意味)
  3   ทานตะวัน ความหมาย(意味)
  4   โชคชะตา ความหมาย(意味)
  5   ผงขาว ความหมาย(意味)
  6   ใบหุ้น ความหมาย(意味)
  7   ชา ความหมาย(意味)
  8   ซูบซีด ความหมาย(意味)
  9   ดีๆ ความหมาย(意味)
  10   ประหลาด ความหมาย(意味)
  11   ลวง ความหมาย(意味)
  12   เมื่อไม่นานมานี้ ความหมาย(意味)
  13   หันหลังกลับ ความหมาย(意味)
  14   หลอกลวง ความหมาย(意味)
  15   ถึงตอนนี้ ความหมาย(意味)
  16   สัมพันธ์ ความหมาย(意味)
  17   ชักจูง ความหมาย(意味)
  18   สหประชาชาติ ความหมาย(意味)
  19   ลึกซึ้ง ความหมาย(意味)
  20   อาชญากรรม ความหมาย(意味)
  21   ประชา ความหมาย(意味)
  22   ซอย ความหมาย(意味)
  23   รับโทษ ความหมาย(意味)
  24   อีกประการหนึ่ง ความหมาย(意味)
  25   ดึง ความหมาย(意味)