ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

สำนวนจีน/ภาษาไทย สำนวนจีน/ภาษาจีน ประโยคภาษาจีน พจนานุกรมภาษาจีน-จีน พจนานุกรมภาษาจีน-อังกฤษ หัดเขียนภาษาจีน

ดิกชันนารี

Translate Chinese to Thai :: แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย :: 将中文翻译成泰语

คำที่ คำศัพท์ ความหมาย
  1   倭蜂猴 ความหมาย
  2   小绢猴 ความหมาย
  3   小懶猴 ความหมาย
  4   熊猴 ความหมาย
  5   悬猴科 ความหมาย
  6   眼镜猴 ความหมาย
  7   眼镜猴科 ความหมาย
  8   眼镜猴属 ความหมาย
  9   眼镜猴亚目 ความหมาย
  10   夜猴属 ความหมาย
  11   一种长尾猴 ความหมาย
  12   疣猴 ความหมาย
  13   疣猴属 ความหมาย
  14   原猴亚目 ความหมาย
  15   原猴亚目的猴 ความหมาย
  16   长尾猴 ความหมาย
  17   長鼻猴 ความหมาย
  18   指猴 ความหมาย
  19   指猴科 ความหมาย
  20   指猴属 ความหมาย
  21   蛛猴 ความหมาย
  22   蛛猴属 ความหมาย
  23   安息香属 ความหมาย
  24   鞍纹海豹属 ความหมาย
  25   白足鼠属 ความหมาย