ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

สำนวนจีน [熟语, 成语]

สุภาษิตจีน

ลำดับ สำนวนจีน [熟语, 成语] ความหมาย
  1   暗中监视 ดูสำนวน
  2   八九不离十 ดูสำนวน
  3   跋山涉水 ดูสำนวน
  4   白日做梦 ดูสำนวน
  5   白手起家 ดูสำนวน
  6   百川归海 ดูสำนวน
  7   百发百中 ดูสำนวน
  8   百炼成钢 ดูสำนวน
  9   百年不遇 ดูสำนวน
  10   百思不解 ดูสำนวน
  11   百事通 ดูสำนวน
  12   百闻不如一见 ดูสำนวน
  13   百问不厌 ดูสำนวน
  14   百无聊赖 ดูสำนวน
  15   百依百顺 ดูสำนวน
  16   百折不挠 ดูสำนวน
  17   摆架子 ดูสำนวน
  18   摆阔气 ดูสำนวน
  19   摆威风 ดูสำนวน
  20   拜把子 ดูสำนวน
  21   败兴而归 ดูสำนวน
  22   班门弄斧 ดูสำนวน
  23   搬弄是非 ดูสำนวน
  24   半信半疑 ดูสำนวน
  25   半途而废 ดูสำนวน