ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

สำนวนจีน/ภาษาไทย สำนวนจีน/ภาษาจีน ประโยคภาษาจีน พจนานุกรมภาษาจีน-จีน พจนานุกรมภาษาจีน-อังกฤษ หัดเขียนภาษาจีน

ดิกชันนารี

Translate Chinese to Thai :: แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย :: 将中文翻译成泰语

คำที่ คำศัพท์ ความหมาย
  1   伶盜龍 ความหมาย
  2   伶猴 ความหมาย
  3   伶猴属 ความหมาย
  4   美聲男伶 ความหมาย
  5   暗绿龙舌兰 ความหมาย
  6   暴龍 ความหมาย
  7   變色龍 ความหมาย
  8   波尼松龙 ความหมาย
  9   成龍 ความหมาย
  10   初龙 ความหมาย
  11   初龙次亚纲 ความหมาย
  12   盗 ความหมาย
  13   盜 ความหมาย
  14   盜版 ความหมาย
  15   盜版軟體 ความหมาย
  16   盜竊 ความหมาย
  17   盜竊密碼木馬程式 ความหมาย
  18   盜賊 ความหมาย
  19   地龙 ความหมาย
  20   飞天龙 ความหมาย
  21   飛龍 ความหมาย
  22   飛龍機 ความหมาย
  23   覆盾甲龙 ความหมาย
  24   古龙 ความหมาย
  25   海盜 ความหมาย