ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

สำนวนจีน/ภาษาไทย สำนวนจีน/ภาษาจีน ประโยคภาษาจีน พจนานุกรมภาษาจีน-จีน พจนานุกรมภาษาจีน-อังกฤษ หัดเขียนภาษาจีน

ดิกชันนารี

Translate Chinese to Thai :: แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย :: 将中文翻译成泰语

คำที่ คำศัพท์ ความหมาย
  1   海盜 海盗 ความหมาย
  2   海盜行為 ความหมาย
  3   几内亚龙线虫 ความหมาย
  4   加勒比海盗3 ความหมาย
  5   甲龙亚目 ความหมาย
  6   搅龙 ความหมาย
  7   锯谷盗 ความหมาย
  8   恐龍 ความหมาย
  9   恐龍 kǒng lóng ความหมาย
  10   雷龙 ความหมาย
  11   龍 ความหมาย
  12   龍捲風 ความหมาย
  13   龍狼傳 ความหมาย
  14   龍樹 ความหมาย
  15   龍頭 ความหมาย
  16   龍蝦 ความหมาย
  17   龍涎香 ความหมาย
  18   龍眼 ความหมาย
  19   馬卡龍 ความหมาย
  20   麦地那龙线虫 ความหมาย
  21   莽應龍 ความหมาย
  22   尼龍 ความหมาย
  23   拟谷盗属 ความหมาย
  24   诺龙 ความหมาย
  25   强的松龙 ความหมาย