ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น

บริษัทจะจ่ายโบนัสเดือนนี้ พนักงานจึงมีท่าทางร่าเริงแจ่มใส
bɔɔrísàt cà càay boonás dʉan níi phanákŋaan cʉŋ mii thâa thaaŋ râarəəŋ cɛ̀msǎy
今月会社がボーナスを出してくれるので、社員たちの様子は明るいです

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในประโยค

#構成語意味
1บริษัท
2จะ
3จ่าย
4โบนัส
5เดือนนี้
6
7พนักงาน
8จึง
9มี
10ท่าทาง
11ร่าเริง
12แจ่มใส
PREVIOUS NEXT
ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น  
ไปกี่ครั้งๆก็จำทางไม่ได้สักที pay kìi khráŋ kìi khráŋ kɔ̂ cam thaaŋ mây dây sák thii
ตัวระเบิดเป็นชิ้นๆ tua rábə̀ət pen chín chín
แม่ไม่ยอมให้ฉันไปเที่ยวตอนกลางคืน mɛ̂ɛ mây yɔɔm hây chán pay thîaw tɔɔn klaaŋ khʉʉn
ทั้งเขาและเธอ ต่างคนต่างก็ไม่ยอมกัน tháŋ kháw lɛ́ thəə tàaŋ khon tàaŋ kɔ̂ mây yɔɔm kan
คุณซาโต้อยู่ไหมคะ khun satôo yùu máy khá
โพสต์รูปลงเฟซบุ๊ก phóos rûup loŋ féesbúk
ผมยุ่งกับการเรียนภาษาไทย phǒm yûŋ kàp kaan rian phaasǎa thay
หรูหราไปหน่อย ไม่เหมาะกับการใส่ไปทำงาน rǔurǎa pay nɔ̀y mây mɔ̀ kàp kaan sày pay thamŋaan
โดดตึก dòot tʉ̀k
ฝนตกทำให้น้ำท่วม fǒn tòk tham hây náam thûam
ไอพวกบ้านี่ ay phûak bâa nîi
ผลงานนี้แสดงถึงความพยายามของทุกคน phǒn ŋaan níi sadɛɛŋ thʉ̌ŋ khwaam phayayaam khɔ̌ɔŋ thúk khon
ดาราคนนั้นแสดงเก่ง ร้องเพลงเก่ง นอกจากนั้นยังเต้นเก่งอีกด้วย daaraa khon nán sadɛɛŋ kèŋ rɔ́ɔŋphleeŋ kèŋ nɔ̂ɔkcàak nán yaŋ tên kèŋ ìik dûay
ธนาคารญี่ปุ่นคิดค่าธรรมเนียมเอทีเอ็มแพงมาก thanakaan yîipùn khít khâa thamniam eethiiem phɛɛŋ mâak
เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรัก dʉan kumphaaphan pen dʉan hɛ̀ŋ khwaam rák
ยานี้ไม่มีผลข้างเคียง yaa níi mây mii phǒn khâaŋ khiaŋ
ที่แรกผมคิดว่าคุณเป็นคนไทยเสียอีก thîi rɛ̂ɛk phǒm khít wâa khun pen khon thay sǐa ìik
ต้องไปให้ได้ tɔ̂ŋ pay hây dây
ภาคกลางเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดของเมืองไทย phâak klaaŋ pen lɛ̀ŋ plùuk khâaw sǎmkhan thîi sùt khɔ̌ɔŋ mʉaŋ thay
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว nǎy nǎy kɔ̂ɔ nǎy nǎy lɛ́ɛw
ตกเป็นทาส tòk pen thâat
เด็กๆเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ยืน dèk dèk dǐaw kɔ̂ nâŋ dǐaw kɔ̂ yʉʉn
คนไทยมองโลกในแง่ดี khon thay mɔɔŋ lôok nay ŋɛ̂ɛ dii
รับหลักการ ráp làkkaan
คิดไปก็เท่านั้น khít pay kɔ̂ thâwnán
10 อันดับดาราไทยที่ทรงอิทธิพลในอินสตาแกรมปี 2556 sìp andàp daaraa thay thîi soŋ ìthíphon nay insataakrɛɛm pii sɔ̌ɔŋ phan hâa rɔ́ɔy hâa sìp hòk
อย่าแตะต้องเธอนะ yàa tɛ̀ tɔ̂ŋ thəə ná
แม่ทัพ ถึงแม้จะอยู่ในสงครามก็อยากมีอารมณ์ชื่นชมศิลปะ mɛ̂ɛtháp thʉ̌ŋ mɛ́ɛ cà yùu nay sǒŋkhraam kɔ̂ yàak mii aarom chʉ̂ʉn chom sǐnlapà
อากาศชักแปรปรวน aakàat chák prɛɛ pruan
ชาวไร่เก็บส้มอย่างขมักเขม้น chaawrây kèp sôm yàaŋ khamàk khamên