ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น

ช้างมีรูปร่างประหลาดเป็นสัตว์บก
cháaŋ mii rûup râaŋ pralàat pen sàt bòk
象は変わった姿をした陸生動物だ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในประโยค

#構成語意味
1ช้าง
2มี
3รูปร่าง
4ประหลาด
5เป็น
6สัตว์บก
PREVIOUS NEXT
ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น  
ผมร่วง phǒm rûaŋ
อย่าดีกว่า yàa dii kwàa
ด้วยความจนเขาก็เลยไปเป็นโจร dûay khwaam con kháw kɔ̂ ləəy pay pen coon
น่าจะตัดผมข้างหน้าให้สั้นกว่านี้หน่อย nâa cà tàt phǒm khâŋ nâa hây sân kwàa níi nɔ̀y
สมัยนี้คนไทยใช้ช้อนกับส้อมกินข้าว samǎy níi khon thay cháy chɔ́ɔn kàp sɔ̂ɔm kin khâaw
งานเดิน ŋaan dəən
ทนฟังเสียงบ่นเสียหน่อย เดี๋ยวก็เงียบไปเอง thon faŋ sǐaŋ bòn sǐa nɔ̀y dǐaw kɔ̂ ŋîap pay eeŋ
จากบ้านฉันไปโรงเรียนนั่งรถเมล์แค่สองป้าย càak bâan chán pay rooŋ rian nâŋ rót mee khɛ̂ɛ sɔ̌ɔŋ pâay
เขาสมกันดี kháw sǒm kan dii
ญัตติผ่าน yáttì phàan
ติดตั้งอินเทอร์เน็ต tìt tâŋ inthəənét
บังเอิญผมได้ยินเขาคุยกันก็เลยรู้ baŋəən phǒm dâyyin kháw khuy kan kɔ̂ ləəy rúu
40 บาทคุ้นๆ sìi sìp bàat khún khún
รับเครื่องดื่มอะไรดีคะ ráp khrʉ̂aŋ dʉ̀ʉm aray dii kh
บรรยากาศที่เยาวราชคึกคักเสมอ banyaakàat thîi yaawarâat khʉ́k khák samə̌ə
จดหมายจะถึงไวถ้าใส่รหัสไปรษณีย์ còtmǎay cà thʉ̌ŋ way thâa sày ráhàt praysanii
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลปีก่อน phâapphayon rʉ̂aŋ níi pen phǒn ŋaan thîi dây ráp raaŋwan pii kɔ̀ɔn
ไปกับฉันมิฉะนั้นเฝ้าบ้าน pay kàp chán míchanán fâw bâan
น้ำตาไหลพราก námtaa lǎy phrâak
คนไทยใช้ห้องพระเป็นที่สวดมนต์ไหว้พระ khon thay cháy hɔ̂ŋ phrá pen thîi sùat mon wâay phrá
ที่สถิตของพระภูมิ thîi sathìt khɔ̌ɔŋ phráphuum
ข้ามถนนอย่าวิ่ง ดีไม่ดีถูกรถชนได้ khâam thanǒn yàa wîŋ dii mây dii thùuk rót chon dâay
ให้พร hây phɔɔn
เผยแพร่ทั่วถึงในประเทศ phə̌əy phrɛ̂ɛ thûa thʉ̌ŋ nay prathêet
หลายต่อหลายคน lǎay tɔ̀ɔ lǎay khon
คนหนักแผ่นดิน khon nàk phɛ̀ndin
นี่เป็นของเล็กๆน้อยๆ ขอมอบให้เป็นสินน้ำใจนะ nîi pen khɔ̌ɔŋ lék lék nɔ́y nɔ́ɔy khɔ̌ɔ mɔ̂ɔp hây pen sǐn námcay ná
ทำไมคุณนิ่งนอนใจอยู่ได้ thammay khun nîŋ nɔɔn cay yùu dây
หมุนเงินไม่ทัน mǔn ŋən mây than
แม่บอกพ่อด้วยเสียงละห้อย mɛ̂ɛ bɔ̀ɔk phɔ̂ɔ dûay sǐaŋ lahôoy