ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น

ไปกี่ครั้งๆก็จำทางไม่ได้สักที
pay kìi khráŋ kìi khráŋ kɔ̂ cam thaaŋ mây dây sák thii
何回行っても道が覚えられない

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในประโยค

#構成語意味
1ไป
2กี่
3ครั้ง
4
5ก็
6จำ
7ทาง
8ไม่ได้
9สักที
PREVIOUS NEXT
ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น  
อยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเอง yàak cà sʉ́ʉ bâan pen khɔ̌ɔŋ tua eeŋ
คุณต้องทำได้แน่ๆ khun tɔ̂ŋ tham dây nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ
รัฐบาลชุดหน้าจะเป็นยังไง rátthabaan chút nâa cà pen yaŋŋay
๑ ใน ๓ ของพลเมืองญี่ปุ่น nʉ̀ŋ nay sǎam khɔ̌ɔŋ phonlámʉaŋ yîipùn
พรุ่งนี้ผมติดธุระ ไปไม่ได้ครับ phrûŋníi phǒm tìi thúrá pay mây dây khráp
ลดงาน lót ŋaan
ผมเคยเรียนภาษาไทยมาบ้างแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นครับ phǒm khəəy rian phaasǎa thay maa bâaŋ lɛ́ɛw thîi pràthêet yîipùn khráp
คนญี่ปุ่นบอกว่าแผนที่ประเทศไทยดูคล้ายกับรูปหัวช้าง khon yîipùn bɔ̀ɔk wâa phɛ̌nthîi prathêet thay duu khláay kàp rûup hǔa cháaŋ
ฉีดน้ำหอม chìit námhɔ̌ɔm
ใช้มือถือผ่านระบบ 3G cháy mʉʉthʉ̌ʉ phàan rábòp sǎam cii
สำหรับผมยิ่งเรียนภาษาไทยยิ่งงง sǎmràp phǒm yîŋ rian phasǎa thay yîŋ ŋoŋ
ช่วยเร่งแอร์หน่อย chûay rêŋ ɛɛ nɔ̀y
สร้างนิสัย sâaŋ nísǎy
การชี้เท้าไปทางคนอื่นเป็นการเสียมารยาท kaan chíi tháaw pay thaaŋ khon ʉ̀ʉn pen kaan sǐa maaráyâat
ว่ากันว่าที่ประเทศจีน มีรถจักรยานถึงหกสิบล้านคัน wâa kan wâa thîi pràthêet ciin mii rót càkkrayaan thʉ̌ŋ hòk sìp láan khan
จ่าหน้าซองให้ชัดเจนด้วยนะครับ càa nâa sɔɔŋ hây chát ceen dûay ná khráp
คลินิกสัตวแพทย์ khlíník sàttawaphɛ̂ɛt
วงดนตรีเล่นเพลงลูกทุ่งซึ่งฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน woŋ dontrii lên phleeŋ lûukthûŋ sʉ̂ŋ chán mây khəəy dâyyin maa kɔ̀ɔn
หมอเชี่ยวชาญทางโรคติดต่อ mɔ̌ɔ chîawchaan thaaŋ rôok tìttɔ̀ɔ
ขนมไทยทำด้วยผลไม้ก็มีเยอะ khanǒm thay tham dûay phǒnlamáay kɔ̂ mii yə́
ทีแรกผมก็คิดอย่างนี้เสียอีก thii rɛ̂ɛk phǒm kɔ̂ khít yàaŋ níi sǐa ìik
เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว dèk prìap samʉ̌an phâa khǎaw
เสียงดังเป็นพิษ sǐaŋ daŋ pen phít
อำพรางคดี amphraaŋ khadii
ออกแถลงการณ์ ɔ̀ɔk thalɛ̌ŋkaan
เราช่วยเหลือเขาไปเท่าที่จะช่วยได้ raw chûay lʉ̌a kháw pay thâw thîi cà chûay dây
มีเวลาเหลือเฟือ mii weelaa lʉ̌afʉa
อย่าใช้อารมณ์นะ yàa cháy aarom ná
ใครถ่ายรูปคิดเงินเพิ่มเป็นสองเท่า khray thàay rûup khít ŋən phə̂əm pen sɔ̌ɔŋ thâw
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส phlík wíkrìt pen ookàat