ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น

ตั้งใจเรียนนะลูก
tâŋcay rian ná lûuk
(子供に対して)頑張って勉強しなさいよ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในประโยค

#構成語意味
1ตั้งใจ
2เรียน
3นะ
4ลูก
PREVIOUS NEXT
ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น  
ตบหลังทักทาย tòp lǎŋ thák thaay
คุยกันเป็นภาษาไทย khuy kan pen phaasǎa thay
ร้านนี้เป็นร้านขายของสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ráan níi pen ráan khǎay khɔ̌ɔŋ sǎmràp dèk dooy chaphɔ́
เขาเป็นคนเงียบๆ kháw pen khon ŋîap ŋîap
ซาโต้กำลังพูดสายอยู่ครับ satôo kamlaŋ phûut sǎay yùu khráp
นาฬิกาไม่เดิน naalíkaa mây dəən
มีนัดไปตีกอล์ฟกับลูกค้า mii nát pay tii kɔ́ɔf kàp lûukkháa
ทุกท่าน โปรดยืนขึ้น thúk thân pròot yʉʉn khʉ̂n
เกือบจะชนรถ kʉ̀ap cà chon rót
จดลิขสิทธิ์ còt líkkhasìt
ลายมือเขาหวัด laay mʉʉ kháw wàt
ถ้าไปไม่ได้จริงๆแล้วค่อยว่ากัน thâa pay mây dây ciŋ ciŋ lɛ́ɛw khɔ̂y wâa kan
เข้าประชุม khâw pràchum
อยู่ริมถนน yùu rim thanǒn
สมุดแห่งชาติ samùt hɛ̀ŋ châat
กาแฟใส่น้ำตาลกี่ก้อนคะ kaafɛɛ sày námtaan kìi kɔ̂ɔn khá
ฉันเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนในวันจันทร์ chán pen ween tham khwaam sá?àat hɔ̂ŋ rian nay wan can
หมดสติ mòt satì
คู่รักที่พรากจากกันมานาน khûu rák thîi phrâak càak kan maa naan
สอบชิงทุนไปเรียนนอก sɔ̀ɔp chiŋ thun pay rian nɔ̂ɔk
ตกเป็นคนจน tòk pen khon con
แซงหน้า sɛɛŋ nâa
รัดเข็มขัด rát khěm khàt
หนังสือเล่มนั้นเนื้อหาไม่น่าสนใจ nǎŋsʉ̌ʉ lêm nán nʉ́a hǎa mây nâa sǒncay
เปิดประตูทิ้งไว้ pə̀ət pràtuu thíŋ wáy
นอนไม่หลับ nɔɔn mây làp
ในขั้นต้นนี้ยังไม่ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์ก็ได้ nay khân tôn níi yaŋ mây tɔ̂ŋ cháy thəəmoomítə̂ə kɔ̂ dây
ลักลอบเข้าเมืองไทย lák lɔ̂ɔp khâw mʉaŋ thay
ขอรัฐการันตีความปลอดภัย khɔ̌ɔ rát kaarantii khwaam plɔ̀ɔt phay
งอนง้อให้คืนดีไม่สำเร็จ ŋɔɔn ŋɔ́ɔ hây khʉʉn dii mây sǎmrèt