ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

BACK

ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น

คะแนนสอบเป็นไง
khánɛɛn sɔ̀ɔp pen ŋay
テストの点はどうだった?

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในประโยค

#構成語意味
1คะแนน
2สอบ
3เป็นไง
PREVIOUS NEXT
ประโยคภาษาไทย/ประโยคภาษาญี่ปุ่น  
ช้างมีรูปร่างประหลาดเป็นสัตว์บก cháaŋ mii rûup râaŋ pralàat pen sàt bòk
มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่จะช่วยตัวเองได้ mii tɛ̀ɛ tua eeŋ thâwnán thîi cà chûay tua eeŋ dây
คุณไม่สบายไม่ควรสูบบุหรี่ khun mây sabaay mây khuan sùup bùrìi
เราเป็นพี่น้องกัน raw pen phîi nɔ́ɔŋ kan
เรียกค่าเสียหาย rîak khâa sǐa hǎay
สร้างขึ้นถูกต้องตามแบบ sâaŋ khʉ̂n thùuk tɔ̂ŋ taam bɛ̀ɛp
ใช้เคียวเก็บเกี่ยวข้าว cháy khiaw kèp kìaw khâaw
ที่ไม่ได้ถ่ายรูปก็เพราะว่ากล้องเสีย thîi mây dây thàay rûup kɔ̂ phrɔ́ wâa klɔ̂ɔŋ sǐa
ผมไปวิ่งทุกเช้าเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร phǒm pay wîŋ thúk cháaw pen ráyáthaaŋ sɔ̌ɔŋ kìlooméet
ดิฉันเองก็ชักคิดถึงบ้านค่ะ dichán eeŋ kɔ chák khít thʉ̌ŋ bâan khâ
คุณจะได้เงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ 12,000 บาท khun cà dây ŋən dʉan rə̂əmtôn thîi dʉan lá nʉ̀ŋ mʉ̀ʉn sɔ̌ɔŋ phan bàat
จ่ายเป็นเงินสด càay pen ŋən sòt
มัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปชมวัด mákkhúthêet nam nák thɔ̂ŋ thîaw chaaw tàaŋ châat pay chom wát
เขาอิจฉาน้องชาย kháw ìtchǎa nɔ́ɔŋchaay
กูเกิ้ลแบบใหม่ หาอะไรก็ไม่เจอ รู้สึกเซ็งมาก kuukə̂n bɛ̀ɛp mày hǎa aray kɔ̂ mây cəə rúusʉ̀k seŋ mâak
การฝึกขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญ kaan fʉ́k khân phʉ́ʉn thǎan pen rʉ̂aŋ sǎmkhan
แถลงอุดมการณ์ของพรรค thalɛ̌ɛŋ ùdomkaan khɔ̌ɔŋ phák
เพิงหยาบๆ phəŋ yàp yàap
ในการทำงานต้องระวังแต่ละขั้นตอน nay kaan thamŋaan tɔ̂ŋ rawaŋ tɛ̀ɛ lá khân tɔɔn
แต่เดิมคนไทยนั่งนอนกับพื้น tɛ̀ɛ dəəm khon thay nâŋ nɔɔn kàp phʉ́ʉn
มีอะไรเสียหายรึเปล่าครับ mii aray sǐahǎay rʉ́ plàaw khráp
ตอนนี้ทำงานที่ไหนล่ะ / ทำที่บริษัทไทยเดินเล่น tɔɔnníi thamŋaan thîi nǎy lâ / tham thîi bɔɔrísàt thay dəən lên
คนล้นงาน khon lón ŋaan
ผู้ที่มีอาการดังกล่าวมานี้ phûu thîi mii aakaan daŋ klàaw maa níi
วันก่อนไปซื้อไอติมที่สยาม แต่ปรากฏว่าร้านย้ายไปแล้ว wan kɔ̀ɔn pay sʉ́ʉ aytim thîi sayǎam tɛ̀ɛ praakòt wâa ráan yáay pay lɛ́ɛw
ทุ่มเททำไม้กวาดอันนี้ขึ้นมา thûm thee tham máy kwàat an níi khʉ̂n maa
ผมเคยเจอแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน phǒm khəəy cəə bɛ̀ɛp níi maa kɔ̀ɔn mʉ̌an kan
ถวายสัตย์ปฏิญาณ thawǎay sàtpatìyaan
ตัดออกไปนะ! tàt ɔ̀ɔk pay ná
ความรักนั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน khwaam rák nán sùttháay lɛ́ɛw kɔ̂ pen khɛ̂ɛ rʉ̂aŋ phə́ə fǎn