ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น

การนับเลข 1-10

1 いち อ่านว่า อิ-จิ 
2 に อ่านว่า นิ 
3 さん อ่านว่า ซัน 
4 よん อ่านว่า ย่ง
5 ご อ่านว่า โก๊ะ 
6 ろく อ่านว่า โหล่-กุ๊
7 なな อ่านว่า น๊า-หน่า 
8 はち อ่านว่า ฮา-จิ
9 きゅう อ่านว่า คิว 
10 ゅう อ่านว่า ชู...

ทีนี้ ถ้าตัวเลขมากกว่า 10 ล่ะ เราจะนับยังไง ไม่ยากค่ะ ก็เหมือนกับภาษาไทย คือเอาคำว่า 10 (ゅう) พูดขึ้นมาก่อน แล้วต่อด้วยตัวเลขจำนวนที่ต้องการค่ะ

11 じゅういち อ่านว่า จู-อิ-จิ
12 じゅうに อ่านว่า จู-นิ
13 じゅうさん อ่านว่า จู-ซัน
14 じゅうよん อ่านว่า จู-ย่ง
15 じゅうご อ่านว่า จู-โก๊ะ
16 じゅうろく อ่านว่า จู-โหล่-กุ
17 じゅうなな อ่านว่า จู-น๊า-หน่า
18 じゅうはち อ่านว่า จู-ฮา-จิ
19 じゅうきゅう อ่านว่า จู-คิว

แล้วถ้าเป็น 20-90 ล่ะ อ่านยังไง ก็เหมือนเดิมค่ะ เอาคำว่า 10 (จู) ต่อท้ายตัวเลขที่เราต้องการค่ะ

20 にじゅう อ่านว่า นิ-จู
30 さんじゅう อ่านว่า ซัน-จู
40 よんじゅう อ่านว่า ย่ง-จู
50 ごじゅう อ่านว่า โก๊ะ-จู
60 ろくじゅう อ่านว่า  โหล่-กุ๊-จู
70 ななじゅう อ่านว่า   หน่า-น๊า-จู
80 はちじゅう อ่านว่า ฮา-จิ-จู
90 きゅうじゅう อ่านว่า  คิว-จู


มาถึงตรงนี้คงนับคล่องกันแล้งนะคะ เรามานับต่อให้ถึงล้านเลยดีมั้ยคะ อิอิ เอาถึงพันก่อนนะ

100 ひゃく อ่านว่า  เหียะ-กึ๊
200 にひゃく อ่านว่า นิ-เหียะ-กึ๊
300 さんびゃく อ่านว่า ซัม-เบี่ยก-กึ (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย)
400 よんひゃく อ่านว่า ย่ง-เหียะ-กึ๊
500 ごひゃく อ่านว่า โก๊ะ-เหียะ-กึ๊
600 ろっぴゃく อ่านว่า หลบ-เปี๊ยก-คึ (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย)
700 ななひゃく อ่านว่า น๊า-หน่า-เหียะ-กึ๊
800 はっぴゃく อ่านว่า หับ-เปี๊ยก-คึ (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย)
900 きゅうひゃく อ่านว่า คิว-เหียะ-กึ๊


เหนื่อยรึยัง อีกนิดเดียวค่ะ มาต่อกัน

1,000 せん อ่านว่า เซน
2,000 にさん อ่านว่า นิ-เซน
3,000 さんぜん อ่านว่า  ซัง-เซน
4,000 よんせん อ่านว่า   ย่ง-เซน
5,000 ごせん อ่านว่า   โกะ-เซน
6,000 ろくせん อ่านว่า   หลก-เซน (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย)
7,000 ななせん อ่านว่า   หน่า-น๊า-เซน
8,000 はっせん อ่านว่า   หัด-เซน (จำคำอ่านตรงนี้ด้วย)
9,000 きゅうせん อ่านว่า   คิว-เซน


เอาล่ะค่ะ เราเดินทางมาถึงตอนท้ายกันแล้วค่ะ เราจะนับเลขให้ถึง 1 ล้านกันค่ะ

10,000 いちまん อ่านว่า อิ-จิ-มัง

ตัวเลขญี่ปุ่นมีนับถึงแค่ “หมื่น” นะคะ อ้าว.. แล้วถ้าเราจะอ่านมากกว่าหมื่นจะทำยังไงล่ะ ไม่ยากค่ะ 1 แสน ก็คือ 10 หมื่นใช่มั้ยคะ

100,000 じゅうまん อ่านว่า จู-มัง (คือ 10 หมื่นงัยคะ)

แล้วถ้าเป็น 1 ล้านล่ะ แน่นอน ก็ต้องเป็น 100 หมื่นใช่มั้ยเอ่ย...

1,000,000 ひゃくまん อ่านว่า เหียะ-กึ-มัง

PREVIOUS NEXT
Content  
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี