ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น

おとうさん (โอ-โท-ซัง) = คุณพ่อ
おかあさん (โอ-กา-ซัง) = คุณแม่
こども (โค-โด-โมะ) = ลูก

おねえさん (โอ-เน-ซัง) = พี่สาว
おにいさん (โอ-นี-ซัง) = พี่ชาย
おばあさん (โอ-บา-ซัง) = คุณย่า, ยาย
おじいさん (โอ-จี-ซัง) = คุณปู่, ตา

おじさん (โอ-จิ-ซัง) = คุณลุง
おばさん (โอ-บะ-ซัง) = คุณป้า
はは (ฮะฮะ) = แม่(ของตนเอง)
ちち (ชิชิ) = พ่อ(ของตนเอง)
むすめ (มุ-ซึ-เมะ) = ลูกสาว

PREVIOUS NEXT
Content  
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน