ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

รวมประโยคสนทนาภาษาจีน

สวัสดี
你好。
(หนี ห่าว)

คุณสบายดีไหม
你过得还好吗?
(หนี่ กั้ว เตอ ไห ห่าว มะ?)

ฉันสบายดี
我很好。
(หว่อเหิน ห่าว)

คุณล่ะ เป็นยังไงบ้าง
你呢,过的怎么样?
(หนี่ เนอ,กั้วเตอเจิ่นเมอ ย่าง ?)

ก็เรื่อยๆนะ
也就那样。
(เหย่ จิ้ว น่า ย่าง)

ไปทานข้าวกันไหม
一起去吃个饭吧?
(อี ฉี่ ชวี่ ชือ เก้อ ฟ่าน ปะ?)

อึ้ม! ได้สิ วันนี้ฉันว่างพอดี
嗯!好啊,我今天正好有空。
(อื่ม!ห่าว อา ,หว่อ จิน เทียน เจิ่ง ห่าว โหย่ว ค่ง) 

ยังทำงานอยู่ที่เดิมป่าว
还是在原来的地方工作吗?
(ไห ซื่อ จ้าย หยวน ไหล เตอ ตี้ ฟาง กง จั้ว มะ?)

ใช่ ฉันทำงานอยู่ที่เดิม
是的,我还在原来的地方工作。
(ซื่อ เตอ ,หว่อ ไห จ้าย หยวนไหลเตอตี้ฟางกงจั้ว)

คุณล่ะ ทำงานที่เดิมอยู่ใช่ไหม
你呢,还是在原来的地方工作是吗?
(หนี่เนอ,ไห ซื่อ จ้ายหยวนไหลเตอตี้ฟางกงจั้ว ซื่อ มะ?)

คุณแต่งงานหรือยัง
你结婚了吗?
(หนี่เจี๋ย ฮุน เลอ มะ?)

ยังเลย ฉันยังไม่ได้แต่งงาน
还没有呢,我还没有结婚。
(ไห เหมย โหย่ว เนอ,หว่อไหเหมย โหย่ว เจี๋ย ฮุน)

คุณล่ะ แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือยัง
你呢,结婚有家庭了吗?
(หนี่เนอ,เจี๋ย ฮุนโหย่ว เจีย ถิง เลอ มะ?)

ยังไม่ได้แต่งงานเช่นกัน
我也还没有结婚。
(หว่อเหย่ ไหเหมยโหย่วเจี๋ยฮุน)

ตอนนี้ฉันโสด
我现在单身。
(หว่อเซี่ยนจ้าย ตัน เซิน) 

การใช้ชีวิตแบบนี้ฉันคิดว่ามันดีมาก
这样的生活我觉得很好。
(เจ้อ ย่าง เตอ เซิงหัว หว่อ เจี๋ยเตอ เหิน ห่าว)

วันนี้ฉันต้องไปแล้ว
今天我得走了。
(จิน เทียน หว่อ เต๋ย โจ่ว เลอ)  

เดี๋ยวโทรหานะ
以后给你打电话啊。
(อี่ โฮ่ว หว่อ เก๋ย หนี่ ต่าเตี้ยน ฮ่วา อา)

เอาไว้พบกันใหม่นะ
下次再见。
(เซี่ย ชื่อ จ้าย เจี้ยน) 

แล้วเจอกัน
回头见。
(หุย โถว เจี้ยน)

ลาก่อน
再见。
(จ้าย เจี้ยน)

PREVIOUS NEXT
Content  
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน