ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี

1. 장 어두운 순간에. 우리는 의식의 빛을 보게해야합니다.

ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด เราต้องตั้งสติเพื่อจะมองเห็นแสงสว่าง

2. 난그냥사랑하고,그리고그녀는행복했다.

เเค่ฉันรักเธอก็มีความสุขเเล้ว

3. 사랑을 보는 눈 그러나 마음과 함께하지 않았합니다.

ความรักไม่สามารถเห็นได้ด้วยด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ

4. 실패는 성공의 어머니인 것 같습니다.

ความล้มเหลวก็เป็นเหมือนแม่ของความสำเร็จ

5. 나는 누구의 연애소설일까?

ฉันเป็นนิยายรักของใครบางคนรึเปล่านะ?

6. 내가 행복한 이유 중에 너는 언제나 첫번째야.

ในบรรดาสาเหตุของความสุขของฉันนั้น ไม่ว่าจะเมื่อไหร่เธอก็เป็นข้อแรกเสมอ

7. 텅빈 내맘을 넌 덮어 가득너로 채워 줘서.

คุณมาเติมเต็มหัวใจของฉันให้เต็มไปด้วยคุณ

8. 인생은 아메리카노보다 훨씬 써.

ชีวิตจริง มันขมยิ่งกว่าอเมริกาโน่อีก

9. 누구를 사랑하고자 한다면 너 자신을 먼저 사랑해.

ถ้าตั้งใจจะรักใครสักคน ก็ให้รักตัวเองก่อน

10. 우리를 사랑 당신을 발견합니다.

จงอย่าไขว่คว้าหารัก จงให้รักตามหาคุณ

11. 이 힘든 시간이 지나가면 당신은 더 강해질거예요.

ถ้าผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไป คุณจะแกร่งขึ้นนะ

12. 당신이 슬프면 나도 슬퍼요. 그래서 슬프지마세요.

ถ้าคุณเศร้าฉันก็เศร้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอย่าเศร้าไปเลยนะ

13. 내가 기분이 좋지 않은 날에, 당신은 내가 놓친 사람이었습니다.

ในวันที่ฉันรู้สึกไม่ดีคุณเป็นคนที่ฉันคิดถึง

14. 행복하기는 아주 쉬워. 네가 가진 것을 사랑하면 돼.

การมีความสุขมันง่ายมากๆเลย แค่คุณรักในสิ่งที่คุณมีอยู่

15. 가장 어두운 순간에. 우리는 의식의 빛을 보게해야합니다.

ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุด เราต้องตั้งสติเพื่อจะมองเห็นแสงสว่าง

PREVIOUS NEXT
Content  
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน