ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

การทักทายภาษาเกาหลี

안녕하세요.
- อันนยองฮาเซโย
สวัสดี
 

잘지냈어요?
- ชัล ชีแน็ดซอโย้
คุณสบายดีไหม
 

요즘 내가 지내고 있어요.
- โยจึม แนกา ชัลชีแนโกอิดซอโย
ฉันสบายดี


 

당신은 어때요?
- ทังชินนึน ออแต๊โย้
คุณล่ะ เป็นยังไงบ้าง
 

그냥 그래요.
- คือนยัง คือแรโย
ก็เรื่อยๆนะ
 

밥을 같이 갈래요?
- พับบึล คัดชี มอกกึลแรโย้
ไปทานข้าวกันไหม
 

응 좋아요. 오늘 시간이 있으니까요.
- อึง โชอาโย โอนึล ชีกันนี อิดซอนีกาโย
อึ้ม! ได้สิ วันนี้ฉันว่างพอดี
 

지금 일했던 회사가 일해요?
- ชีถึมอิลแฮ๊ดตอนฮเวซกา อิลแฮโย้
ยังทำงานอยู่ที่เดิมป่าว
 

네, 제가 그 회사에서 일했어요.
- เน, เชกา คือ ฮเวซเอซอ อิลแฮ็ดซออโย
ใช่ ฉันทำงานอยู่ที่เดิม
 

당신는요? 전에 한 회사가 일했어요?
- ทังชินนึนโย้, ชอเน ฮเวซากา อิลแฮ็สซอโย้
คุณล่ะ ทำงานที่เดิมอยู่ใช่ไหม
 

당신은 결혼했어요?
- ทังชินนึล คยอลฮนแฮ็ดซอโย้
คุณแต่งงานหรือยัง
 

아직요. 저는 결혼 안 해요.
- อาจิกโย ชอนึน คยอลฮน อัน แฮ็ดซอโย
ยังเลย ฉันยังไม่ได้แต่งงาน
 

당신은? 결혼했고 자신 가족이 있었어요?.
- ทังชินนึล คยอลฮนแฮ็ดโก ชาชินคาจ๊กกีอิดซอโย้
คุณล่ะ แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือยัง
 

나도 아직 안 결혼했어요.
- ทนาโด อาจิกอัน คยอลฮนแฮ็ดซอโย
ยังไม่ได้แต่งงานเช่นกัน
 

지금 미혼해요.
-  ชีกึม มีฮนแฮโย
ตอนนี้ฉันโสด
 

이런 생활이 너무 좋다고 생각했어요.
-  อีรอน แซงฮวาลี นอมูชดตาโก แซงกักแฮโย
การใช้ชีวิตแบบนี้ฉันคิดว่ามันดีมาก
 

그럼 내가 먼저 갈게요.  
- คือรอมแนกา มอนจอคัลเกโย
วันนี้ฉันต้องไปแล้ว

 
나중에 전화할게요.
- นาจุงเอ ชอนฮวาฮัลเกโย
เดี๋ยวโทรหานะ
 

다시 만나요.
- ทาชี มันนาโย
เอาไว้พบกันใหม่นะ
 

다시 봐요.  
- ทาชีพวาโย  
แล้วเจอกัน
 

안녕히 계세요.
- อันนยอง ฮี คเยเซโย
ลาก่อน
 

PREVIOUS NEXT
Content  
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี