ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน

A: 你好?
      hǎo?
      สวัสดีค่ะ

B: 你好,请问李先生在吗?
      Nǐ hǎo, qǐngwèn li xiānshēng zài ma?
      สวัสดีค่ะ คุณหลี่อยู่ไหมคะ

A: 请问您是哪位?
      Qǐngwèn nín shì nǎ wèi?
      ไม่ทราบว่าคุรคือใครคะ

B:王美丽。
    Wáng měilì.
    หวังเหม่ยลี่ค่ะ

A: 请稍等。
     Qǐng shāo děng.
     กรุณารอสักครู่ค่ะ

B: 好的。
     Hǎo de.
     ค่ะ

+---------+

C: 你好?
      Nǐ hǎo?
      สวัสดีครับ

B: 你好,李先生,我是王美丽。
      Nǐ hǎo, li xiānshēng, wǒ shì wáng měilì.
      สวัสดีค่ะ คุณหลี่ ฉันคือหวังเหม่ยลี่

C: 你好!王美丽。
      Nǐ hǎo! Wáng měilì.
      สวัสดีหวังเหม่ยลี่

B: 你现在在干什么?
      Wǒ zài gōngzuò.
      ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คะ

C: 我在工作。
      Wǒ zài gōngzuò.
      ทำงานอยู่คับ

B: 你忙吗?
      Nǐ máng ma?
      คุณยุ่งไหมคะ

C: 是的,今天真忙。
     Shì de, jīntiān zhēn máng.
     ใช่คับ วันนี้ยุ่งจริงๆ

B: 你什么时间下班?
      Nǐ shénme shíjiān xiàbān?
      คุณเลิกงานเมื่อไหร่คะ

C: 晚上8点半。
      Wǎnshàng 8 diǎn bàn.
      ตอนเย็น /2ทุ่มครึ่ง

B: 那我晚上8点半以后再打给你吧。
     Nà wǒ wǎnshàng 8 diǎn bàn yǐhòu zài dǎ gěi nǐ ba.
     งั้นหลังจาก 2ทุ่มครึ่งฉันจะโทรมาหาคุณใหม่นะคะ

C: 好的
     Hǎo de
     ครับ

B: 拜拜。
     Bàibài.
     บายบาย

PREVIOUS NEXT
Content  
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน