ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
汽车 qìchē ชี่เชอ รถยนต์
公共汽车  gōnggòng qìchē กงก้งชี่เชอ รถประจำทาง
出租车 chūzūchē   ชูจูเชอ รถแท็กซี่
摩托车 mótuōchē โม๋ทัวเชอ รถมอเตอร์ไซค์
自行车 zìxíngchē จื้อสิงเชอ รถจักรยาน
三轮车 sānlúnchē ซานหลุนเชอ รถสามล้อ
面包车  miànbāochē เมี้ยนปาวเชอ รถตู้เล็ก
吉普车 jípǔchē จี๋ผู่เชอ รถจี๊ป
巴士 bāshì ปาซื่อ รถบัส
邮车 yóuchē โหยวเชอ รถไปรษณีย์
警车 jǐngchē จิ่งเชอ รถตำรวจ
跑车 pǎochē เผ่าเชอ รถสปอตร์
垃圾车 lājī chē ลาจีเชอ รถขนขยะ
牵引车 qiānyǐn chē เชียนหยิ่งเชอ รถแทรกเตอร์
救护车 jiùhù chē จิ้วฮู้เชอ รถพยาบาล
消防车 xiāo fángchē เซียวฝางเชอ รถดับเพลิง
拖车 Tuōchē ทัวเชอ รถพ่วง
卡车 kǎchē ข่าเชอ รถบรรทุก
电车 diànchē เตี้ยนเชอ รถไฟฟ้า
火车 huǒchē หั่วเชอ รถไฟ
地铁 dìtiě ตี้เถี่ย รถไฟใต้ดิน
游艇船 yóutǐng chuán โหยวถิ่งฉวน เรือยอร์ช
三桅帆船 Sān wéi fán chuán ซานเหวยฝานฉวน เรือสำเภา
船  chuán     ฉวน เรือ
潜艇 Qiántǐng เฉียนถิ่ง เรือดำน้ำ
飞机 fēijī เฟยจี เครื่องบิน
直升飞机 zhíshēng fēijī จื๋อเซิงเฟยจี เฮลิคอปเตอร์
PREVIOUS NEXT
Content  
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน