ภาษาอาหรับ ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามลายู(ยาวี) ภาษามาเลเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนเป็นไทย

คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน

คำศัพท์ พินอิน คำอ่าน ความหมาย
小便 xiǎobiàn เสี่ยวเปี้ยว ถ่ายปัสสาวะ
大便 dàbiàn ต้าเปี้ยว ถ่ายอุจจาระ
自来水 zìlaíshuǐ จื้อไหลสุ่ย น้ำปะปา
刷牙 shuāyá ซาหยา แปรงฟัน
牙刷 yáshuā หยาซา แปรงสีฟัน
毛巾 máo เหมา ผ้าขนหนู
牙膏 yágāo หยาเกา ยาสีฟัน
洗脸 xǐliǎn สีเหลี่ยน ล้างหน้า
卫生纸 wèishēngzhǐ เว่ยเซิงจื่อ กระดาษชำระ
水龙头 shuǐlóngtóu สุ่ยหลงโถว ก๊อกน้ำ
浴盆 yùpén ยวี่เปิ๋น กาละมัง
抽水马桶 chōushuǐmǎtǒng โฉวสุยหม่าถ่ง ชักโครก
擦身 cāshēn ชาเซิน เช็ดตัว
擦手 cāshǒu ชาโส่ว เช็ดมือ
洗发剂 xǐfàjì สี่ฟ่าจี้ แชมพู
洗衣服             xǐyīfú สี่อีฝู ซัก
打水 dǎshuǐ ต๋าสุ่ย ตักน้ำ
淋浴 línyù หลินยวี่ ฝักบัวอาบน้ำ
洗澡 xǐzǎo สีเจ่า อาบน้ำ
浴缸 yùgāng ยวี่กาง อ่างอาบน้ำ
洗脸盆 xǐliánpéng สี่เหลียนเผิง อ่างล้างหน้า
浴室 yùshì ยวี่ซื่อ ห้องอาบน้ำ
厕所 cèsuǒ เช่อสั่ว ห้องส้วม
水管 shuǐguǎn สุยกว่าน สายยาง
洗头 xǐtóu สี่โถว สระผม
肥皂 féizào เฝยเจ้า สบู่
PREVIOUS NEXT
Content  
คำศัพท์ยานภาหนะ ภาษาจีน
คำศัพท์หน่วยวัด ภาษาจีน
คำศัพท์ภาษาอีสาน
คำศัพท์ภาษาเหนือ
การทักทายในภาษาจีน
การกล่าวลาในภาษาจีน
การขอบคุณในภาษาจีน
การตอบรับในภาษาจีน
การขอโทษในภาษาจีน
การตอบรับคำขอโทษในภาษาจีน
ชื่อวิชาเฉพาะต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น
เครือญาติในภาษาญี่ปุ่น
นับเลขจีน
การนับเลขในภาษาญี่ปุ่น
การทักทายภาษาเกาหลี
คำศัพท์การขอโทษภาษาเกาหลี
คำศัพท์การถามภาษาเกาหลี
คำศัพท์บุคลและครอบครัวภาษาเกาหลี
ประโยคภาษาเกาหลีความหมายดีๆ ภาษาเกาหลี
รวมประโยคสนทนาภาษาจีน
คุยโทรศัพท์ ภาษาจีน
คำศัพท์ ลมฟ้าอากาศ ภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับห้องน้ำภาษาจีน
คำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร ภาษาจีน